کد آهنگ پیشواز اعتراف از سامان جلیلی برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز اعتراف از سامان جلیلی

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Saman Jalili be Name Eteraf

سامان جلیلی اعتراف

کد آهنگ پیشواز اعتراف از سامان جلیلی

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول اعتراف

👇👇👇
قطعه اول 67312

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل اعتراف

👇👇👇
قطعه اول 5519250

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید