چگونه به صورت طبیعی تستوسترون را افزایش دهیم؟

تستوسترون هورمونی است که توسط بدن انسان تولید می شود. عمدتا در مردان توسط بیضه ها تولید می شود. تستوسترون در ظاهر و رشد جنسی مرد تأثیر می گذارد. تولید اسپرم و همچنین میل جنسی مرد را تحریک می کند. همچنین به ایجاد توده عضلانی و استخوانی کمک می کند. تعداد بیشتری از مردان به سمت داروهای جایگزین تستوسترون می‌روند. فروش تستوسترون… ادامه خواندن چگونه به صورت طبیعی تستوسترون را افزایش دهیم؟