درمان بیماری فنیل کتونوری

یکی دیگر از نقص های ژنتیکی بیماری فنیل کتونوری است. بیماری که به علت یک آنزیم در فرد ایجاد مشکل می کند. در این بیماری ،فرد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین به تیروزین را ندارد، بنابراین این اسید آمینه در مایعات بدن تجمع پیدا می کند. در این نوشتار می خواهیم این بیماری را بیشتر… ادامه خواندن درمان بیماری فنیل کتونوری

پای پرانتزی چیست؟

  هنگامی که فرد قوزک پای خود را در حالت ایستاده به هم متصل کند و فاصله‌ی بین زانوهای فرد، از حالت طبیعی بیشتر باشد، در این حالت فرد دچار ژنوواروم (genu varum) یا پای پرانتزی است. بازه‌ای انحراف 5 تا 7 درجه‌ای طبیعی است و بیش از آن بعنوان پای پرانتزی در نظر گرفته‌می‌شود. پای… ادامه خواندن پای پرانتزی چیست؟

تنگی دریچه‌ی آئورت قلب چیست؟

تنگی دریچه‌ی آئورت قلب ((Aortic valve stenosis زمانی رخ می‌دهد که دریچه‌‌ی آئورت قلب تنگ می‌شود. این تنگی جلوی باز شدن کامل دریچه‌‌ را می‌گیرد و همین در نهایت باعث می‌شود که جریان خون از قلب به سمت سرخرگ اصلی بدن یا آئورت و در نتیجه تمام بدن کاهش پیدا کرده و یا به صورت… ادامه خواندن تنگی دریچه‌ی آئورت قلب چیست؟