آیا عمل انحراف چشم خطرناک است؟

انحراف چشم یا استرابیسم چیست؟ استرابیسم (انحراف چشم یا چشم های ضربدری) وضعیتی است که در آن چشم ها با یکدیگر در یک ردیف قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر، یک چشم در جهتی چرخانده می شود که با چشم دیگر متفاوت است. در شرایط عادی ، شش ماهیچه ای که حرکت چشم را کنترل… ادامه خواندن آیا عمل انحراف چشم خطرناک است؟