شناخت افسردگی مالیخولیایی و راهکار های درمان

افسردگی مالیخولیایی چیست؟ افسردگی مالیخولیک نوعی اختلال افسردگی اساسی (MDD) است که با ویژگی های مالیخولیایی ظاهر می شود. اگرچه در گذشته افسردگی مالیخولیایی به عنوان یک اختلال مشخص دیده می شد ، انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) دیگر آن را به عنوان یک بیماری روانی جداگانه تشخیص نمی دهد. در عوض ، مالیخولیا اکنون به… ادامه خواندن شناخت افسردگی مالیخولیایی و راهکار های درمان