آنچه باید درباره شیگلوز بدانید

شیگلوز نام دیگر اسهال خونی باسیلی است که در واقع مربوط به عامل تشکیل دهنده آن یعنی باکتری گروه شیگلا است. این عارضه یکی از ناراحتی های دستگاه گوارش است که به وسیله باکتری گروه شیگلا ایجاد میشود. در این مقاله ما را همراه کنید تا در مورد شیگلوز بیشتر بدانید. شیگلوز چیست شیگلوز (به… ادامه خواندن آنچه باید درباره شیگلوز بدانید