آیا تست کرونا درد دارد؟

روش های مختلفی برای تشخیص بیماری کرونا و ویروس کووید 19 وجود دارد که مطمئن ترین راه آن تست سواب بینی حلقی است که در آن یک وسیله 15 سانتی متری که شبیه به یک گوش پاک‌کن بزرگ است به مدت 5 تا 15 ثانیه در بینی چرخانده می شود. این کار برای نمونه گیری… ادامه خواندن آیا تست کرونا درد دارد؟