تومور مغزی و انواع آن

تومور مغزی رشد غیر طبیعی بافت در مغز و ستون فقرات مرکزی که می تواند عملکرد مناسب مغز مختل است. تومورهایی که از مغز شروع می شوند تومورهای اولیه مغز نامیده می شوند .  تومور مغزی عارضه ای است که امروزه دامن گیر برخی از افراد شده و کودکانی که زیاد با صفحه های نورانی لوازم الکترونیکی مثل گوشی و تلویزیون… ادامه خواندن تومور مغزی و انواع آن