علت جرم گوش چیست؟

گوش یک عضو مهمی از بدن است و محافظت ازآن کار مهمی است. بدن بسیار خوب میتواند از خودش دفاع کند و راهکار های زیادی دارد. گوش صدا را از محیط بیرون جمع و بوسیله مجازی خود صدا را به بخش حلزونی شکل خود که کارش تفسیر صدا است هدایت میکند. در این مجراری غده… ادامه خواندن علت جرم گوش چیست؟