آیا روغن پالم واقعا مضر است؟

شاید اسم پالم یا روغن پالم را در تلویزیون یا هر جای دیگری را شنیده باشید. روغن چالم یک روغن گیاهی است که از درخت پالم نزدیک 5000 سال در آشپزی و لبنیات استفاده میشود. این رو غن مزایا و معایبی را بهمراه دارد و امروزه این گیاه بهتر شناخته شده و فواید و معایت… ادامه خواندن آیا روغن پالم واقعا مضر است؟