درمان ریشه دندان

در علم دندانپزشکی یکی از پیچیده ترین درمانهای دندان مربوط به درمان ریشه دندان است. در این مقاله دلایل درمان ریشه و مراحل آنرا مورد بررسی قرار خواهیم داد. ساختمان دندان يک دندان سالم از دو قسمت عمده تشکيل شده است: آنچه در ظاهر دیده  می شود که تاج دندان است و آنچه در استخوان… ادامه خواندن درمان ریشه دندان