آیا مواد مخدر باعث سقط جنین می شود؟

حدود ده درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می دهند. شیشه، کراک و تریاک به ترتیب بیشترین میزان مصرف در میان زنان را دارا هستند. مصرف مواد مخدر قبل از بارداری، در حین بارداری تاثیرات خطرناک و گاها جبران ناپذیری بر روی مادر و کودک از خود به جای می گذارد.… ادامه خواندن آیا مواد مخدر باعث سقط جنین می شود؟