فهرست غذاهای با طبع گرم و سرد

در مورد سردی و گرمی مزاج آدم‌ها و روش تشخیص آن باید گفت معمولاً آدم‌هایی که مزاج گرم دارند با خوردن گرمی‌ها به‌شدت واکنش نشان می‌دهند مثل زدن جوش و… و آدم های سرد مزاج با خوردن چیزهای سرد دچار به هم ریختگی سیستم گوارشی می‌شوند آدم های معتدل هم واکنش عادی نسبت به خوردن… ادامه خواندن فهرست غذاهای با طبع گرم و سرد