درمان تب رماتیسمی

تب رماتیسمی گونه ای بیماری های مربوط به قلب و عروق است. علت وجود این بیماری وجود واکنش میان آنتی بادی و ضد باکتری است. این تب از یک عفونت استرپتوکوکوی قبلی مانند عفونت گلو ممکن است منشا بگیرد. در این مقاله می خواهیم علل، عوامل و درمان تب رماتیسمی را بررسی کنیم. تب رماتیسمی… ادامه خواندن درمان تب رماتیسمی