نحوه ی قطع مصرف داروی ترامادول

چگونه ترامادول را ترک کنیم؟ هنگامی که فرد به ترامادول وابستگی پیدا کرد، ترک دارو باعث علائم ناخوشایند ترک خواهد شد. حتی استفاده از ترامادول طبق تجویز می تواند منجر به وابستگی و ترک آن شود. خروج در نتیجه اعتیاد شیمیایی بدن، یا تغییر در مصرف مداوم ترامادول است – حتی پس از تنها چند… ادامه خواندن نحوه ی قطع مصرف داروی ترامادول