شَلَموت در فارسی میانه (پهلوی) به معنی زندان بوده است

Mehrdad Malekzadehطی بررسیهای باستان شناختی دهۀ ۱۳۸۰ در جنوب قم در نزدیکی روستای خورآباد محوطه ای مربوط عصر آهن بازشناسی شد که افراد محلی آن را Šalamūt می خواندند؛ در معدود متنها این نام هم به گونۀ شلموت و هم به گونۀ شلموط ضبط شده است، و گویند که واژه ای عبری تبار و پیوند با واژۀ عربی “سلامت” (!)؛ از دوستان آیا احیاناً کسی مطلع است که شکل شلموت ارجح است یا شلموط و این نام احتمالاً عبری به چه معنی است؟
Javad Mofrad از نظر ترکیب ظاهری شلموت شباهتی به آله موت (الموت) دارد. کلمه موت به معنی جایگاه و شله (قصاص) است. لذا این محل زندان بوده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *