قصبات باستانی اردهر و بسوی همان بناب و عجبشیر حالیه هستند

ابن حوقل از وجود قصبه ای به نام اردهر در اطراف مراغه خبر میدهد که دارای هندوانه های مکعب مستطیلی شیرینی بوده است. نام اردهر به صورت اردی هر یا اردی هرو به معنی ته آب  جاری است که مطابق بناب است. از آنجایی که حمدالله مستوفی نام عجبشیر را به صورت بسوی (پسوی)یعنی محل پشتی آورده است، لذا معلوم میگردد که بسوی نامی بر عجبشیر بوده است. خود نام عجبشیر سابقه طولانی تری دارد چه در اوستا از شهری به نام اپخشیر (شهر پشتی) یاد شده است که یکی از نخستین شاگردان زرتشت از آنجا بر خواسته است. از آنجایی که زرتشت اهل شهر رغه زرتشتی یعنی مراغه بوده است لذا تردیدی نیست که منظور از اپخشیر همان عجبشیر حالیه بوده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *