معنی لفظی نامهای گائوماته و گوتمه

نام گائوماته مرکب است از گائو (سرود، ریشه کلمه گات) و مات (دانای) یعنی این نام در مجموع به معنی دانای گاتها یعنی سرودهای دینی است. اما نام گوتمه را هم می توان مرکب از گوت (گات) و ما (دانستن و سنجیدن) گرفت و هم از ریشه گائو (سرود، گات) و تمه (حافظ و پرستار و تیمارگر) یعنی در هر دو وجه اشتقاق آن مترادف با نام گائوماته یعنی دانا و حافظ سرودهای دینی است. بنابراین گوتمه بودای بلخ کسی جز همان گائوماته بردیه حاکم بلخ در خبر کتسیاس نبوده است. از سوی دیگر می دانیم همین جا یعنی بلخ بنابر خبر دیگر کتسیاس در همان عهد مکان فرمانروایی “سپیتاک زرتشت” (داماد و پسر خوانده کوروش) پسر “سپیتمه” (داماد و ولیعهد آستیاگ) بوده است. بنابراین گوتمه بودا و گائوماته بردیه و زرتشت سپیتمان شخص تاریخی واحدی بوده اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *