تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
[Forwarded from Saeed Salehi vas]