«هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند و همگان برفته اند و از ایشان نام نیکو یادگار مانده است و غرض ما از نوشتن این اخبار، آن است تا خوانندگان را از آن فایده ای به حاصل آید و مگر کسی را از این به کار آید و چون از این فارغ گشتم، به سر راندن تاریخ بازگشتم» (ابوالفضل بیهقی، ۱۳۸۴: ۲۲۱)

ایرانِ باستان

تازه ها

گردشگری

ادیان و مذاهب

مجسمه بودا و مفاهیم و معانی

مجسمه بودا نماد بودا، بنیان‌گذار آیین بودائیان می باشد. پیکره های بودا را می توان در جای جای جهان که بودائیان در…

فیلم‌ها و مستندات

تاریخ جهان

پر بحث‌ترین‌ها

پربازدترین‌های هفته