«هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند و همگان برفته اند و از ایشان نام نیکو یادگار مانده است و غرض ما از نوشتن این اخبار، آن است تا خوانندگان را از آن فایده ای به حاصل آید و مگر کسی را از این به کار آید و چون از این فارغ گشتم، به سر راندن تاریخ بازگشتم» (ابوالفضل بیهقی، ۱۳۸۴: ۲۲۱)

ایرانِ باستان

ایرانِ معاصر

ارغوان در نبود تو چه کند؟

سپهر فرهنگ و هنر کشور روز گذشته شخصیتی را از دست داد که حیف بود. او در دیار غربت جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و ای

ادیان و مذاهب

فیلم‌ها و مستندات

تاریخ جهان

گردشگری

پر بحث‌ترین‌ها

پربازدترین‌های هفته

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.