دسته: تاریخ تمدن بین النهرین باستان

تاریخ تمدن بین النهرین باستان – بررسی تاریخ و تمدن و فرهنگ امپراطوری یا دولت های سومر، بابل و آشور و اکد و…

کلمه ی سومریِ مه/ me/  به چه معناست؟

کلمه ی سومریِ مه/ me/ به چه معناست؟

مه، یک کلمۀ سومری و احتمالاً مشتق از فعل« بودن» است. هیچ گونه معنی کافی اکنون برای «مه» پیشنهاد نشده است، ترجمۀ پارسو Parşu « قانون فرمانروایی» نیز تا اندازه‌ای...

ملقارت، خدای سامی غربی

ملقارت، خدای سامی غربی

ملقارت/melqart/-خدای سامی غربی نام او به معنای «پادشاه شهر است.» در دورۀ فنیقی ها، او خدای عمده صور و بعداً خدای مستعمرات یعنی کارتاژ carthage (غرطاجنه) بود که به نام...

ویدئوی مستند اسرار تمدن سومر

ویدئوی مستند اسرار تمدن سومر

سومر یا شومر ابتدایی ترین تمدن شهری در بین النهرین است که آن را با مصر باستان، اولین تمدن جهان می‌دانند. تمدن سومر به دوران مس سنگی و ابتدای دوره...

مزولّا ، الهه آناتولیایی

مزولّا ، الهه آناتولیایی

مزولّا/muzella/-الهۀ آناتولیایی دختر هوا-خدا و خورشید-خدای آرّینا Arianna است. این الهه غالباً در متون هیتیایی، همراه با مادرش به‌عنوان واسط میان بشر و خدایان بزرگ مورد استمداد قرار می‌گیرد.  ...

الهه اکدی، مامّا

الهه اکدی، مامّا

مامّا/ ماما/ مامی/Mamma/Mama/Mami/_الهۀ اکدی این نام کلمۀ بچه گانه ای برای« مادر» است. معمول‌ترین القابش عبارت از اومّی ummi یا اسو asu « قابله، ماما» که به وفور در نام‌های...

الهه بزرگ

الهه بزرگ

مادر_الهه/ الهۀ بزرگ/ mother- goddess/ Great Goddess قدیمی‌ترین تجلیات فعالیت های مذهبی، که تنها با توجه به مصنوعات دستی مکان‌های پیش از تاریخ شناخته‌شده است، ظاهراً مربوط به پرستش یک...

لوگال باندا

لوگال باندا

لوگال باندا و آنزو/ لوگال باندا و انمرکار لوگال باندای دوم Lugalbanda and Anzu/ Lugalbanda and Enmerkar Lugal II/ لوگال باندا خود را در کوه‌های وحشی زابو Zabu تنها می‌یابد....

لوگال باندا ، قهرمانی که خدا شد

لوگال باندا ، قهرمانی که خدا شد

لوگال باندا/ Lugalbanda/ _پادشاه و قهرمان خدا شدۀ سومری نام او در فهرست پادشاهان به‌عنوان سومین پادشاه نخستین سلسلۀ اوروک و فرزند انمرکار ذکرشده است. همچنین، او  در فهرست‌های خدایان...