مرور رده

تاریخ تمدن نبطیان باستان

 

در شمال خلیج عقبه و شمال شرقی شبه جزیره سینا و جنوب شرقی فلسطین مردمانی زندگی می‌کردند به نام نبطیان .نبطیان در قرن چهارم ق،م دارای استقلال و قدرت شدند و تمام راه‌های بازرگانی را تصرف کردند به طوری که حتی رومیان در جنگ با ایشان مغلوب شدند . در قرن ششم پیش از میلاد تمدن نبطیان آغاز شد .

تمدن گمشده نباتیان یا نبطی‌ها (Nabateans)

تمدن های گمشده نباتیان باستان که جنوب اردن، کنعان و شمال عربستان را شامل می‌شد، در قرن ششم پیش از میلاد شروع شد. زمانی که نبطی‌های کوچ‌نشینی که به زبان آرامی صحبت می‌کردند، به‌ تدریج مهاجرت خود را از عربستان آغاز کردند. مهارت آنها در مهندسی…