مرور رده

تاریخ تمدن هوری‎های باستان

 

در هزاره سوم پیش از میلاد ودر منطقه  کوه های زاگرس تا سوریه را هوریانی ها یا هوری ها ساکن بودند . از مهم ترین و موثرترین  تمدن های کهن می‌توان به تمدن هوریانی ها اشاره کرد . در تمدن هزاره سوم هوری ها در آناتولی شرقی تحت حکومت میتانی بود و آن ها وسیع ترین و با قدرت ترین ملت پادشاهی میتانی به شمار می‌رفتند .

باورهای‌ هیتیها و میتانیها

درباره‌ اصطلاح‌ هزار خدا 5-1- اصطلاح‌ « هزار خدا » كه‌ به‌ وسیله‌ی‌ كاتبان‌ هیتی‌ به‌ كار رفته‌ و نظایری‌ از آن‌ نیز در جاهای‌ دیگر قابل‌ ملاحظه‌ می‌باشد، آشكار می‌سازد كه‌ نفوذ و اختلاط‌ گوناگون‌ در میان‌ این‌ مردمان‌ بسیار رواج‌ داشته‌…