دسته: تاریخ تمدن کره باستان

تاریخ کره باستان از هزاره سوم قبل از میلاد و حکومت گوچوسون (چوسان قدیم) شروع می شود و با سه پادشاهی و حکومت های جنوبی و شمالی ادامه پیدا می کند.در این بخش هدف آشنایی با حکومت ها؛مشاهیر و اتفاقات این دوران می باشد.

جونگ اینجی

جونگ اینجی

جونگ اینجی (۲۸ دسامبر ۱۳۹۶- ۲۶ نوامبر ۱۴۷۸) استاد نئوکنفسیوسی و تاریخ دان کره ای بود که به عنوان وزیر دوم آموزش یا نائب رئیس ادبا (رهبر دفتری برای مشاوران...

یون نامگون

یون نامگون

یون نامگون (۶۳۵-؟) دومین پسر یون گه سومون (نامشخص- ۶۶۵) رهبر نظامی و دیکتاتور گوگوریو، و سومین ته مانگ نیجی گوگوریو در خلال سلطنت پادشاه بوجانگ (آخرین فرمانروای گوگوریو) بود....

یون ون هیونگ

یون ون هیونگ

یون ون هیونگ (۱۵۰۹- ۱۸ نوامبر ۱۵۶۵) نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار سلسله کره ای چوسون بود. او برادر جوان تر ملکه مونجونگ و دایی پادشاه میونگ جونگ (سیزدهمین پادشاه چوسون)...

گوریوسا

گوریوسا

گوریوسا یا تاریخ گوریو، عمده تاریخ باقی مانده سلسله کره ای گوریو می باشد. این منبع تقریبا یک قرن بعد از سقوط گوریو و در خلال سلطنت پادشاه سجونگ تدوین...

جو هون

جو هون

جو هون (۱۵۴۴ – ۱۵۹۲) یک مقام دولتی سلسله چوسون و فرمانده جنگ های نامنظم در کره در زمان وقوع جنگ ایمجین بود. او هشدار داده بود که ژاپنی ها...

ها وی جی

ها وی جی

ها وی جی (۱۳۸۷ – ۱۴۵۶) محقق و مقام دولتی اوایل سلسله چوسون بود که از وی به عنوان یکی از شش وزیر شهید یاد می شود. او در خانواده...

گوان گون

گوان گون

گوان گون (۱۳۵۲ – ۱۴۰۹) محقق نئو کنفسیوسی کره ای در آغازین سال های سلسله چوسون و یکی از شاگردان یی سک بود. او یکی از اولین اساتید نئو کنفسیوسی...