مرور رده

تاریخ معاصر ایران

 

تاریخ معاصر ایران با تشکیل سلسله قاجار توسط آقا محمدخان قاجار آغاز می‌شود و پس از پایان حکومت پهلوی و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه پیدا می‌کند .از اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار مردم از ظلم وابستگان حکومت ناراضی بودند . پس از تاسیس دارالفنون و آشنایی متناوب ایرانیان با تغییر و تحولات جهانی کم کم حکومت استبدادی به پایان رسید .

اعمال خلاف مقررات در تهران قدیم، از کفتر بازی تا متلک پرانی

یکی از معضلات شهرها در مسیر مدرنیته انطباق رفتار شهروندان با نظم به وجود آمده در شرایط تازه است؛ رفتاری که تا پیش از آن شاید کاملا معمولی به نظر می‌رسید و هر روزه تکرار می‌شد، در شرایط تازه به عنوان اختلال در نظم عمومی به شمار می‌رود و گاه…