مرور رده

ساسانیان

 

 

پیش از ظهور اسلام و حمله عربها به ایران آخرین شاهنشاهی ایران ساسانیان از سال (224تا 651 میلادی ) بر سرزمین ایران حکومت می‌کردند . یکی از مهمترین و موثرترین دوره‌های تاریخ ایران دوره حکومت ساسانیان بوده است زیرا شاهنشاهی ساسانیان  دوباره ایران را پس از سقوط هخامنشیان برای اولین بار یکپارچه ساخت . در دوره ساسانی  تمدن ایرانی از جهات مختلف به شکوفایی رسید .

تاثیرات و دستاوردهای فرهنگی ساسانیان پس از اسلام

دستاوردهای فرهنگی ساسانیان را از طریق آثار به جامانده از آنان در ادبیات فارسی میانه و آثار هنری ساسانی میتوان دید. از جمله این دستاوردها پایه گذاری بازی چوگان است که به طور خاص منسوب به اردشیر اول مؤسس سلسله ی ساسانی میباشد. اولین راهنمای…

صناعت و تجارت در دوره ساسانی

در زمان ساسانیان صناعت و تجارت باعث رفاه کسانی بود که به این کارها می پرداختند.پارچه بافی ترقی بسیار داشت. مقدار زیادی پارچه هایی که گل های زیبا و صورت حیوانات عجیب در آنها بافته اند چه از راه تجارت در قرون وسطی و چه در زمان جنگ های صلیبی…

موسیقی در زمان ساسانیان

در دربار ساسانیان سازندگان و نوازندگان بسیار گرامی بودند و در مجالس جشن حاضر می شدند و حتی در شکار همراه شاه بودند. در زمان خسرو دوم که سدی بر روی دجله بستند ایشان را برای افتتاح آن سد احضار کردند. در همین زمان خواننده بسیار معروفی در دربار…