مرور رده

اشکانیان (پارتیان)

یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی ، ذر سرزمین ایران اشکانیان (امپراتوری پارت ها) بودند که 471 سال بر غرب آسیا حکومت می‌کردند . موسس و بنیانگذار سلسله اشکانیان نامیده می‌شود . اشکانیان از از عشایر ساکن محدوده شرق دریای خزر بودند که از ایالت پارت که مشمل بر خراسان فعلی بود،برخاستند .

شاهان اشکانی – فریاپت – اشک سوم

 اطلاعات درباره او بسیار نا چیز است. او جانشین پدر میشود و به گزارش یوستین 15 سال از 196 پس از میلادی تا سال 181 پس از میلاد حكومت میكند. معنی نام او فریاپیتا ، پدر دوست است و او این لقب را برای سكه های خود نیز برگزیده است   

شاهان اشکانی – اردوان اول – اشک دوم

 اردوان ظاهرا فرزند اشك اول بوده است و در آغاز كار با استفاده از مشغولیت آنتیوخوس كبیر در آسیای صغیر ، همدان و همه سرزمین ماد را فتح كرد. آنتیوخوس هم در سال 211 از ارمنستان به همدان رفت و آنجا را گرفت و معبد آناهیتا را غارت كرد. آنتیوخوس

هنرهای تجسمی در دوره اشکانیان

در فلات ایران با ورود نخستین گروه هند و ایرانی چهره انسانی از روبه رو تجسم می شد آغاز این نوع تجسم در ظروف منقوش یافته شده در گورستان سیلک در هزاره اول قبل از میلاد دیده می شود. اندکی بعد هنر لرستان این موضوع را با تجسم تمام بدن از روبه رو

شاهان اشکانی – اشک اول

 قوم پرنی در حدود سال250 پس از میلاد اعلام استقلال كرد و اشك اول را به فرمانروایی بر گزید . این اعلام استقلال به معنی شورش بر ضد حكومت یونانی سلوكیها در گوشه شمال شرقی ایران است. پرنیها از خاك تركمنستان امروزی به مرزهای داخلی ایران