شاهان اشکانی – فریاپت – اشک سوم

  اطلاعات درباره او بسیار نا چیز است. او جانشین پدر میشود و به گزارش یوستین 15 سال از 196 پس از میلادی تا سال 181 پس از میلاد حكومت میكند. معنی نام او فریاپیتا ، پدر دوست است و او این لقب را برای سكه های خود نیز برگزیده است   

شاهان اشکانی – اردوان اول – اشک دوم

  اردوان ظاهرا فرزند اشك اول بوده است و در آغاز كار با استفاده از مشغولیت آنتیوخوس كبیر در آسیای صغیر ، همدان و همه سرزمین ماد را فتح كرد. آنتیوخوس هم در سال 211 از ارمنستان به همدان رفت و آنجا را گرفت و معبد آناهیتا را غارت كرد. آنتیوخوس

شاهان اشکانی – اشک اول

  قوم پرنی در حدود سال250 پس از میلاد اعلام استقلال كرد و اشك اول را به فرمانروایی بر گزید . این اعلام استقلال به معنی شورش بر ضد حكومت یونانی سلوكیها در گوشه شمال شرقی ایران است. پرنیها از خاك تركمنستان امروزی به مرزهای داخلی ایران

تاریخ مختصر از سلسله اشکانیان

اشکانیان، یکی از دودمان‌های پارتی‌های ایران باستان بودند که در دوره هخامنشی و پس از آن حکومت مستقل خود را برخیل شرقی ایران به نام "آشکا" برپا کردند. آشکانیان در دوره سلوکی و پس از آن تحت تأثیر فرهنگ یونان قرار گرفتند و در نهایت در دوره

مجسمه های دوره اشکانی

مجسمه ها در دوره اشکانیان بدون حرکت و ساکن بودند و احتمالا از آنها در تزیین معماری استفاده می کردند. در این دوره از پیکرکهای کوچک استخوانی تا مجسمه بزرگ فلزی، مجسمه بانوان نیزساخته می شد در حالی که پیش از این تنها مردان در مجسمه ها

طلا، جواهرت و تزئینات دوره اشکانی

استفاده از جواهر تزیینی همیشه مورد توجه بشر بود. استفاده گسترده از جواهرات در دوره اشکانی را می توان از روی مجسمه های به یادگار مانده از این دوره شناخت. ظاهرا مردان و زنان در استفاده از جواهرات افراط می کردند. این اجناس از ترکیب طلا و…