نویسنده: امیر سیروس پور

جونگ اینجی

جونگ اینجی

جونگ اینجی (۲۸ دسامبر ۱۳۹۶- ۲۶ نوامبر ۱۴۷۸) استاد نئوکنفسیوسی و تاریخ دان کره ای بود که به عنوان وزیر دوم آموزش یا نائب رئیس ادبا (رهبر دفتری برای مشاوران...

یون نامگون

یون نامگون

یون نامگون (۶۳۵-؟) دومین پسر یون گه سومون (نامشخص- ۶۶۵) رهبر نظامی و دیکتاتور گوگوریو، و سومین ته مانگ نیجی گوگوریو در خلال سلطنت پادشاه بوجانگ (آخرین فرمانروای گوگوریو) بود....

یون ون هیونگ

یون ون هیونگ

یون ون هیونگ (۱۵۰۹- ۱۸ نوامبر ۱۵۶۵) نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار سلسله کره ای چوسون بود. او برادر جوان تر ملکه مونجونگ و دایی پادشاه میونگ جونگ (سیزدهمین پادشاه چوسون)...

پارک جه گا

پارک جه گا

پارک جه گا (۱۷۵۰-۱۸۱۵) محققی از مکتب آموزه های عملی (سیلهاک) در اواخر سلسله چوسون بود. او دانش آموز پارک جی ون به شمار می رفت. مقدمه: پارک جگا محقق...

گوریوسا

گوریوسا

گوریوسا یا تاریخ گوریو، عمده تاریخ باقی مانده سلسله کره ای گوریو می باشد. این منبع تقریبا یک قرن بعد از سقوط گوریو و در خلال سلطنت پادشاه سجونگ تدوین...

جو هون

جو هون

جو هون (۱۵۴۴ – ۱۵۹۲) یک مقام دولتی سلسله چوسون و فرمانده جنگ های نامنظم در کره در زمان وقوع جنگ ایمجین بود. او هشدار داده بود که ژاپنی ها...

ها وی جی

ها وی جی

ها وی جی (۱۳۸۷ – ۱۴۵۶) محقق و مقام دولتی اوایل سلسله چوسون بود که از وی به عنوان یکی از شش وزیر شهید یاد می شود. او در خانواده...

گوان گون

گوان گون

گوان گون (۱۳۵۲ – ۱۴۰۹) محقق نئو کنفسیوسی کره ای در آغازین سال های سلسله چوسون و یکی از شاگردان یی سک بود. او یکی از اولین اساتید نئو کنفسیوسی...