پارک دو جین، شاعر طبیعت

نامه جولای خورشید جولای یک شیر جوان را بو می کشد/خورشید جولای یک گل رز را بو می کند/امید است که خورشید به اندازه یک سینی بریده و دور گردن آویزان شود/امید است در چمنزار در کنار گاری بدویم و داغ دل را تازه کنیم/بسیاری از مردم…

جانگ گه هیانگ، نویسنده اولین کتاب آشپزی به رسم الخط کره ای

در سال 1960 کیم سا یوپ محقق زبان کره ای کتابی قدیمی را در قفسه کتاب یکی از نوادگان یی هی ایل کشف کرد. یی هی ایل یکی از علمای نئو کنفسیوسی اواخر عهد چوسون بود. این کتاب نازک سی صفحه ای به سبک درباری و بر روی کاغذهایی با کیفیت خوب نگاشته شده

پادشاه چاته، هفتمین سلطان گوگوریو

پادشاه چاته (71- 165 ، حکومت: 146 – 165) هفتمین حاکم امپراطوری گوگوریو بود. نامش را سوسونگ ذکر کرده اند و برادر جوان تر سلف و سلطان ششم گوگوریو یعنی پادشاه تجو به حساب می آمد.اگرچه نام همسرش مشخص نیست، اما او حداقل یک پسر به نام شاهزاده…

پادشاه موبون، پنجمین پادشاه گوگوریو

پادشاه موبون (30 – 53، حکومت: 48-53) پنجمین پادشاه گوگوریو بود. گوگوریو در میان سه پادشاهی شمالی ترین آنها به شمار می رفت. مقدمه و دوران سلطنت پادشاه موبون بر اساس سامگوک ساگی که تاریخچه ای از سه پادشاهی متعلق به قرن دوازدهم میلادی است،…