تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ضرب المثل های عربی با معنی آنها

جمعی از مردم ایران به زبان عربی سخن می گویند و خوب است با این زبان و ضرب المثل های آن بیشتر آشنا شویم. در این بخش تعدادی ضرب المثل عربی به همراه ترجمه فارسی آن و هم چنین معادل آن در زبان فارسی به شما تقدیم می کنیم.

۱. تجشأ لقمان من غیر شبع.
ترجمه: لقمان بدون این که سیر با شد آروغ زد.

☆✿☆✿☆✿☆

۲. کلّ شاه تناط برجلیها.
(نظیر: هر کس را در قبر خود می‌گذارند)

☆✿☆✿☆✿☆

۳. المعیدی تسمع به خیر من أن تراه
(نظیر: آواز دهل شنیدن از دور خوش است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴. ما حک جلدک مثل ظفرک.
(نظیر: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .یا نخارد کس اندر جهان پشت من، به غمخوارگی چون سر انگشت من)

☆✿☆✿☆✿☆

۵. عند الشدائد تعرف الإخوان.

ترجمه: برادران در سختی ها شناخته می شوند. (نظیر: دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی)

☆✿☆✿☆✿☆

۶. عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره
(نظیر: سرکه نقد به ازحلوای نسیه)

☆✿☆✿☆✿☆

۷. کلم اللسان أنکی من کلم السنان.
ترجمه: زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است

☆✿☆✿☆✿☆

۸. السکوت أخو الرّضا.
ترجمه: سکوت برادر رضایت است. (نظیر: سکوت علامت رضاست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۹. الکلام یجر الکلام .
ترجمه: سخن سخن را به دنبالش می کشد. (نظیر:حرف حرف می آورد .)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۰. کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار.
(نظیر:از چاله به چاه افتادن یا از بیم مار در دهان اژدها رفتن)

منبع : ستاره

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.