تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

آیا صوت می تواند از آب بگذرد؟

کشف عبور صوت از آب، فایده های بسیار برای انسان داشته است. کشتی ها و زیر دریایی ها برای پیدا کردن ژرفا یا پیدا کردن جهت و فاصله شان از کشتی های دیگر یا صخره ها و همچنین تپه های زیر آبی، به دستگاه های صوتی مجهز شده اند.

تمام اصوات در اثر حرکاتی بسیار تند و رفت و برگشتی موسوم به ارتعاش، تولید می شوند. ارتعاش، منبع صوت است. به یاد داشته باشید صدا، نتیجه ی ارتعاشات است.

 

صوت یا صدا در تعریف فیزیکی، به نوعی از انرژی نسبت داده شده که از تحرک و برخورد ذرات به وجود می آید. این نوع از انرژی می تواند در محیط هایی که “ماده” وجود دارد، انتقال پیدا کند. راه رسیدن صوت از شی مرتعش به گوش انسان را “محمل” یا “حامل صوت” می نامند! محمل ممکن است جامد، مایع و یا حتی گاز باشد! صوت از شی مرتعش بر می خیزد و از طریق امواج تراکمی در هوا به گوش ما می رسد. شی مرتعش به ذرات بسیار ریز هوا که گرداگرد آن را گرفته اند، فشار می آورد و آن ها را به همدیگر می فشرد. شی مرتعش، هنگامی که به جای نخستین بر می گردد، فضایی با ذرات کمتر پست سر خود بر جای می گذارد. هوای خلوت شده را “انبساط” می نامند. امواج صدا از همین انقباض ها و انبساط های هوا ساخته می شود.

بلندی صدا تا اندازه ای بستگی به فاصله ی منبع صدا و وسعت ارتعاش آن منبع دارد. منظور از وسعت ارتعاش، فاصله طول موج هایی است که جسم مرتعش شونده، در اثنای حرکت خود پدید می آورد.

صوت نه فقط به همین شکل از آب نیز می گذرد، بلکه سرعتش در آب چیزی در حدود چهار برابر سرعتش در هواست! سرعت صوت در هوا ۳۳۱ متر در ثانیه است. سرعت صوت در آب دریا ۱۴۵۰ متر در ثانیه است. صوت همیشه با این سرعت سیر نمی کند؛ سرعت آن در هوای مرطوب تندتر از هوای خشک است و در جهت موافق وزش باد نیز سرعت آن سریع تر است!

کشف عبور صوت از آب، فایده های بسیار برای انسان داشته است. کشتی ها و زیر دریایی ها برای پیدا کردن ژرفا یا پیدا کردن جهت و فاصله شان از کشتی های دیگر یا صخره ها و همچنین تپه های زیر آبی، به دستگاه های صوتی مجهز شده اند.

سرنشینان زیر دریایی با فرستادن یک تک موج صوتی از بلندگوی زیر دریایی و پیدا کردن زمان لازم برای بازگشت آن به زیر دریایی به عنوان بازتابی از کف دریا، می توانند گودی آب های زیر خودشان را اندازه گیری نمایند.

همچنین با فرستادن تک موج های افقی و گوش دادن به بازتاب های آن ها، می توانند از وجود کشتی ها یا تپه ها و سنگ های زیر دریا باخبر شوند! مسیر قرار گرفتن و فاصله ی این اشیاء را نیز می توانند تعیین کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.