تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه به چه صورت است؟

طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی کشور به تسویه حساب نهایی با سازمان تامین اجتماعی را مفاصا حساب بیمه می گویند.

مفاصا حساب بیمه

پس از اتمام قرارداد ، پیمانکار و یا اجرا کننده کار باید از شعبه محل اجرای کار ( همان شعبه ای که کد کارگاه و ردیف پیمان گرفته است ) برگه تسویه حساب و یا مفاصاحساب بیمه بگیرد.

این برگه با توجه به ارائه نامه پایان قرارداد که توسط کارفرما صادر و در آن به مشخصات و اطلاعات قرارداد اشاره می شود صادر می گردد ( پس از درخواست پیمانکار مبنی بر صدور مفاصاحساب، کارشناس درآمد نامه ای به کارفرما ارسال می نماید تا اطلاعات قرارداد را که شامل تاریخ شروع و پایان، مبلغ ناخالص کارکرد، درصد مکانیکی یا غیرمکانیکی و … می باشد را برای شعبه ارسال نماید.

من پیشنهاد می کنم که قبل از درخواست به بیمه از طرف پیمانکار نامه ای به کارفرما فرستاده شود و کلیه اطلاعات را بخواهید که برای شعبه مربوطه ارسال کند. پیگیر باشید تا پس از آماده شدن نامه، نماینده پیمانکار ( و یا شرکت ) نامه را گرفته و برای سازمان ببرد تا سریعتر این روند انجام شود. پس از آن، کارشناس نسبت به تعیین ضریب و محاسبه حق بیمه اقدام می کند و درصورتیکه فرم ابلاغ الکترونیک داشته باشید از طریق پرتال سازمان به پیمانکار (شرکت) ابلاغ می شود.

مشابه

  • آیا مفاصا حساب همان حق بیمه پیمانکاری است
  • پرداخت اینترنتی مفاصا بیمه
  • موارد درخواستی تامین اجتماعی جهت تایید مفاصا حساب
  • مفاصا حساب بیمه مغازه
  • مفاصا حساب بیمه
  • دادخواست مفاصا حساب شرکت
  • تقاضای تسویه حساب از تامین اجتماعی
  • اعلام مشخصات قرارداد به تامین اجتماعی جهت صدور مفاصا حساب
  • استعلام مفاصا حساب تامین اجتماعی
  • گرفتن مفاصا حساب
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.