یکی از اقدامات اولیه جهت داشتن پوستی زیبا، خوش‌رنگ و با طراوت می‌تواند استفاده  مرتب از میوه فصل  است خوب است مصرف آن را در سبد تغذیه‌ای خوراک‌های روزانه خود قرار دهید.