تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

درصد حق بیمه اجباری پرداختی به تامین اجتماعی از طرف کارگر و کارفرما بابت ارائه چه خدماتی می باشد؟

حق بیمه ۳۳ درصد میباشد که ۳ درصد باید توسط دولت پرداخت گردد ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۳ درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما ، ۷ درصد سهم بیمه شده میباشد.

از ۲۷ درصد سهم کارفرما و بیمه شده ۹ درصد سهم درمان میباشد، و ۱۸ درصد بابت تعهدات کوتاه مدت (فرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، کمک هزینه ازدواج ، کفن و دفن ، پروتز و اروتز ، هزینه سفر بیمار و همراه بیمار) و بلند مدت سازمان (ازکارافتادگی کلی و جزیی ، بازنشستگی و بازماندگان) میباشد.

مشابه

  • مبلغ بیمه اجباری ۹۸
  • پرداخت بیمه اجباری چقدرمیباشد
  • واریز بیمه اجباری
  • هزینه بیمه اجباری تامین اجتماعی
  • کمک هزینه بیمه دولت از طرف دولت به تامیت اجتماعی
  • بیمه اجباری تامین اجتماعی ۹۸
  • شرایط بیمه اجباری
  • سهم بیمه تکمیلی سال ۹۸ تامین اجتماعی
  • سحم پرداخت دولت از بیمه
  • حق بیمه اجباری
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.