تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

شهر های مهم ژاپن کدام اند؟

شهر های مهم کشور ژاپن به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از:

 

 • ۱ آیچی
 • ۲ آکیتا
 • ۳ آئوموری
 • ۴ چیبا
 • ۵ اهیمه
 • ۶ فوکوئی
 • ۷ فوکوئوکا
 • ۸ فوکوشیما
 • ۹ گیفو
 • ۱۰ گونما
 • ۱۱ هیروشیما
 • ۱۲ هوکایدو
 • ۱۳ هیوگو
 • ۱۴ ایباراکی
 • ۱۵ ایشیکاوا
 • ۱۶ ایواته
 • ۱۷ کاگاوا
 • ۱۸ کاگوشیما
 • ۱۹ کاناگاوا
 • ۲۰ کوچی
 • ۲۱ کوماموتو
 • ۲۲ کیوتو
 • ۲۳ میه
 • ۲۴ میاگی
 • ۲۵ میازاکی
 • ۲۶ ناگانو
 • ۲۷ ناگازاکی
 • ۲۸ نارا
 • ۲۹ نیگاتا
 • ۳۰ اوئیتا
 • ۳۱ اوکایاما
 • ۳۲ اوکیناوا
 • ۳۳ اوساکا
 • ۳۴ ساگا
 • ۳۵ سایتاما
 • ۳۶ شیگا
 • ۳۷ شیمانه
 • ۳۸ شیزوئوکا
 • ۳۹ توچیگی
 • ۴۰ توکوشیما
 • ۴۱ توکیو
 • ۴۲ توتوری
 • ۴۳ تویاما
 • ۴۴ واکایاما
 • ۴۵ یاماگاتا
 • ۴۶ یاماگوچی
 • ۴۷ یاماناشی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.