تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تفکر استراتژیک چیست؟

تفکر استراتژیک در مقایسه با سایر موضوعات و حوزه‌های مربوط به استراتژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

تفکر استراتژیک به عنوان «یک توانایی فردی برای تفکر مفهومی، تخیلی، سیستمی و فرصت‌طلبانه برای رسیدن به موفقیت در آینده» تعریف شده است. اما برای درک این مفهوم، شناخت عناصر مهم در تفکر استراتژیک ضروری است.

تفکر استراتژیک، مهارت ذهنی معماری استراتژیک یک سازمان است که خاصیت‌های زیر را دارد :

۱- مبتنی بر نگرش خلاق است.

۲- مبتنی بر نگرشی سیستمی است.

۳- مبتنی بر نگرشی نقاد و انتقادی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.