مردم آمریکا که در دنیایی پر از درد زندگی می‌کنند، برای رهایی از آن بصورت هشداردهنده و نگران‌کننده ای به مصرف داروهای مسکن روی آورده‌اند.
مقدار فروش پنج داروی مسکن عمده در داروخانه‌های آمریکا ظرف هشت سال گذشته ‪ ۹۰‬درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری آمریکایی “آسوشیتدپرس” روز دوشنبه با بررسی آمار مصرف دارو از اداره اجرایی دارو گزارش داد که بیش از ‪ ۹۰‬هزار کیلو کدئین، مورفین، آکسی کودون، هیدروکودون و مپریدین ظرف سالهای اخیر در داروخانه‌ها به فروش رفته است.

این رقم بحدی است که با آن می‌توان به هر نفر در آمریکا( ‪ ۳۰۰‬میلیون تن) ‪ ۳۰۰‬میلی‌گرم قرص مسکن بدهیم.

آکسی کودون که با نام تجاری آکسی کانتین به فروش می‌رود مسئول عمده این افزایش است. این دارو ظرف سالهای ‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میلادی شش برابر بیشتر به فروش رفته است.

گفته می‌شود که آکسی کودون بیشتر برای استفاده غیرقانونی استفاده می‌شود.

جالب توجه است که مشکل استفاده از این داروها تنها منحصر به شهرهای بزرگ نمی‌شود.