به گفته دکتر بردیا استاد کالج پزشکی مینوتسا در آمریکا مصرف منظم و همیشگی آسپرین ها مطابق تجویز پزشکان احتمال خطر مرگ و میر ناشی از سرطان رامی دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پایگاه خبری رویترز دکتر بردیا استاد کالج پزشکی مینوتسا در صدمین سمینار سرطان در آمریکا آثار مثبت آسپرین ها در تقویت سیستم دفاعی بدن را خیلی بیشتر از داروهای ضد التهاب عنوان کرده است.
بنابراین گزارش و به گفته دکتر بردیا این نتایج حاصل تحقیقات انجام شده بر روی ۲۳ هزار زن در دوازده سال است که در این میان مصرف قرصهای آسپرین نرخ مرگ و میر در افراد مبتلا به سرطان را به طور چشمگیری کاهش داده است.
یاد آور می شود: مطالعات قبلی تاثیر داروهای ضد التهاب و آسپرین ها را در جلوگیری از بروز برخی سرطانها نظیر سرطان سینه یکسان مطرح کرده بود.