دکترسلام: محققان دریافتند مصرف منظم میزان کمی آسپرین مانع از بروز آسم در سنین بزرگسالی می شود.

به نقل از خبرگزاری آلمان: نتیجه تحقیق بزرگ در آمریکا از سوی ۲۲ هزار پزشک بر روی تاثیرات آسپرین نشان داد خطر بروز آسم به دنبال مصرف اید استیل سالیسیل تا ۲۲ درصد کاهش می یابد.
بنابراین گزارش: محققان تاکید کردند این بدان معنا نیست که آسپرین عوارض و علایم ناراحتی تنفسی آسم را کاهش می دهد.
بر اساس این گزارش: مصرف مرتب میزان کمی آسپرین تنها خطر بروز آسم را تا حدودی کاهش می دهد.