دکتر سلام: دانشمندان در آستانه دست‌یابی به نوعی واکسن هستند که انسان را در برابر تمامی گونه‌های آنفلوآنزا مصونیت می‌دهد.
به نقل ازایسنا، با تزریق این واکسن که «جام مقدس» نام گرفته فرد در برابر تمامی انواع آنفلوآنزا حتی آنفلوآنزای پرندگان مقاوم می‌شود.

واکسن آنفلوآنزا در مایعی با نام «سوپ باکتری» به میزان ۱۰ هزار واحد تولید و تا چند ماه آینده بر انسان آزمایش می‌شود.

دانشمندان شرکت بیوتک آکامبیس با کمک محققان بلژیکی این واکسن را کشف کرده‌اند.

شرکت سوییسی بیوتکنولوژی سیتاس نیز واکسنی مشابه تولید کرده است.

هر دو نوع واکسن تا پنج سال آینده وارد بازار می‌شود.