تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
رادیو جوان - همه اهنگ های ایرانی مجاز و غیرمجاز لس آنجلسیتلگرام بدون فیلتر - تله پلاس 24

ضرب المثل هایی با حرف گ در زبان فارسی

گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره !
گاه باشد که کودک نادان — بغلط بر هدف زند تیری !
گدا رو که رو بدی صاحبخونه میشه !
نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت  —-  هر طفل نی سوار کند تازیانه اش ! [‌[ صائب]]
گذر پوست به دباغخانه میافته !

گر بری گوش و گر زنی دمبم — بنده از جای خود نمی جنبم !
گر بدولت برسی مست نگردی مردی !
گربه تنبل را موش طبابت میکنه !

گربه برای رضای خدا موش نمیگیره !

گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده !

گربه روغن میخوره خانم دهنش بو میکنه !
گربه شب سموره !
گربه را دم حجله باید کشت !
گربه را اگر در اطاق حبس کنی پنجه بروت میزنه !
گربه را گفتند : گهت درمونه خاک پاشید روش !

گربه مسکین اگر پر داشتی  —  تخم گنجشک از زمین بر داشتی !
گربه شیر است در گرفتن موش — لیک موش است در مصاف پلنگ !
گر تو قرآن بدین نمط خوانی — ببری رونق مسلمانی را ! ‌[[ سعدی]]

گر تو بهتر میزنی بستان بزن !
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را ! (( در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند … )) ‌[[ حافظ]]
گر حکم شود که مست گیرند —  درشهرهر آنچه  هست گیرند !

گر جمله کائنات کافر گردند — بر دامن کریاش ننشیند گرد !

گر در یمنی چو با  منی پیش منی — ور پیش منی چو بی منی در یمنی !

گر در همه دهر یک سر نیشتر است  —  بر پای کسی رود که از همه درویشتر است !
گرد نام پدر چه میگردی ؟ — پدر خویش باش اگر مردی ! ‌[[ سعدی]]
گر زمین و زمان بهم دوزی  —  ندهندت زیاده از روزی !

منبع: بیوته

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.