تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
رادیو جوان - همه اهنگ های ایرانی مجاز و غیرمجاز لس آنجلسیتلگرام بدون فیلتر - تله پلاس 24

روستاهای استان قزوین کدامند؟

علی‌آباد (قزوین)
آ
آتان
آجر بند
آزادرود
آسیاب برگ
آفتابدر
آقابابا (قزوین)
آقاگیر
آق‌دوز
آلولک
آیین، قزوین
ا
اتان‌رود
احمدآباد اوفان
اربدیان
اردبیلک
اردک (قزوین)
ارشت (قزوین)
ارنجک
اروس‌آباد
ازرت
ازگنین
ازگنین سفلی
ازگنین علیا
اسبمرد
آستین‌در سفلی
آستین‌در علیا
آستین‌در وسطی
اسدآباد خورین
اسدی (قزوین)
اسفستان (قزوین)
اسلام‌آباد (قزوین)
اسماعیل‌آباد (قزوین)
آشنستان
اصطلک (قزوین)
آقجه قشلاق
اک (قزوین)
اکبرآباد (قزوین)
اکوجان
الانگان
آلتین‌کش
الوندی (قزوین)
امام ضامن (قزوین)
امامزاده محمد (قزوین)
امشک
امیرآباد (قزوین)
امیرآباد اقبال
امین‌آباد (قزوین)
اندج
انگورازوج
اواتر
اوانک (قزوین)
اورکن ترک
اورکن کرد
اوزون‌دره
اوه (قزوین)
اویرک
ایل چوپان
ایلان (قزوین)
ب
بادمجین
باراجین
بازرگاه
باغ دشت (قزوین)
باغ کلایه
باغستان (قزوین)
بشر (قزوین)
بغل‌دوز علیا
بک باغی
بک کندی
بلکان
بن زهره
بندزویار
بوچینک جدید
بورمانک
بوزلین
بویینک
بهرام‌آباد (رودبار)
بهرام‌آباد قاقازان
بهگانه رود
بیدلی
پ
پراچان (قزوین)
پرچکوه
پررود
پلنگه
پیج بن
ت
تاق‌دره
تراتن
ترکان (قزوین)
تسکین (قزوین)
تلاتر
تنوره (قزوین)
توان (الموت)
توته چال
توینان
ج
جزیره بونه
جم جرد
جنت‌آباد (قزوین)
جوتان
جولادک
جولاده
جوینک
جیردوزان
چ
چاریس
چاله (قزوین)
چربین
چرشدره
چشمه غلامعلی
چمن امیرآباد
چنارلو
چنگال دشت
چوبدر
چوبه (قزوین)
چوبیندر
چوثر
چوره سفلی
چیزه
ح
حاجی‌آباد (قزوین)
حسام‌آباد (قزوین)
حسن‌آباد (رودبارالموت شرقی)
حسن‌آباد (رودبارالموت غربی)
حسن‌آباد (بخش مرکزی شهرستان قزوین)
حسن‌آباد اقبال
حسنخانی
حسین‌آباد (قزوین)
حصار (قزوین)
حمیدآباد (قزوین)
خ
خاکینه بالا
خاکینه پایین
خرزان
خرقان سفلی
خرمن سوخته (قزوین)
خسرود
خشکچال
خنجربلاغ
خوبان
خوبکوه
خیرآباد (قزوین)
د
دربند (قزوین)
درک (قزوین)
دستجرد سفلی (قزوین)
دستجرد علیا
دک (قزوین)
دوده تاج
دوده چای
دودهه
دورچاک
دورچال
دولجک‌خان محمدآباد
ده دوشاب
دهک (قزوین)
دهنه (قزوین)
دیزجین
دیکین
دینک (قزوین)
دینه رود
دینه کوه
ر
رامشان
رجائی‌دشت
رزان (قزوین)
رزجرد
رشتقون
رشکین
روچ دره
روچ سفلی (قزوین)
روچ علیا
روح‌آباد (قزوین)
رودبر (قزوین)
روستای شاه تپه
ز
زاجکان سفلی
زاجکان علیا
زاکان (قزوین)
زرآباد (قزوین)
زردچال
زردچین
زرشک (قزوین)
زرند (قزوین)
زرین خانی (قزوین)
زناسوج
زواردشت
زوارک (قزوین)
زه‌آباد
زیتک قشلاق
زینبر
س
ساربانک
سالارکیا
سپوهین
سراج کلایه
سرخ کوله
سرخه دزک
سزنق
سفیدآب (قزوین)
سفیددر
سفیده‌کش
سکزناب
سلطان‌آباد (قزوین)
سلقیه
سلیمان‌آباد (قزوین)
سماق (قزوین)
سنبل‌آباد (قزوین)
سنجانک (قزوین)
سنگان سفلی (قزوین)
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.