فرو رفتن و رشد ناخن در گوشت پا

فرو رفتن و رشد ناخن در گوشت یک حالت شایع و دردناک است که اگر آن را درمان و مراقبت نکنید ممکن است وخیم تر و بد تر شود. این وضعیت بیشتر در انگشتان شصت پا اتفاق می افتد و از نشانه های آن تورم، قرمزی، درد، و یا حتی عفونت است. در مراحل اولیه … ادامه خواندن فرو رفتن و رشد ناخن در گوشت پا

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بدن،دست و پا