تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

فتحعلی شاه قاجار چند همسر داشت؟

فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۱۵۱ خورشیدی در دامغان متولد و در سال ۱۳۱۲ چشم از جهان فروبست.

فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه به مدت ۳۷سال بر ایران حکومت کرد. وی دومین شاه از دودمان قاجار که از سال ۱۱۷۶ به مدت ۳۶ سال و ۹ ماه بر ایران فرمانروایی کرد.
در طول این مدت او ۱۵۸ بار ازدواج کرد و بدین ترتیب صاحب ۲۶۰ فرزند و پدر بزرگ ۷۸۶ نوه شد. او رکورد دار زاد و ولد در تاریخ تمام حاکمان جهان است.

مشابه

  • فتح
  • فتحعلی شاه قاجار چند همسر داشت
  • زنان فتحعلی شاه قاجار
  • فتحعلیشاه چند تا بچه داشته
  • فطح علی شاه چندزن داشت
  • ناصرالدین شاه چند چند بچه داشت
  • تعدادفرزندان فتحعلیشاه
  • تعداد همسران مظفرالدین شاه
  • تعداد زنان فتحلی شاه
  • تعداد زن های مظفرالدین شاه
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

[Forwarded from Saeed Salehi vas]