تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

فتحعلی شاه قاجار چند همسر داشت؟

فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۱۵۱ خورشیدی در دامغان متولد و در سال ۱۳۱۲ چشم از جهان فروبست.

فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه به مدت ۳۷سال بر ایران حکومت کرد. وی دومین شاه از دودمان قاجار که از سال ۱۱۷۶ به مدت ۳۶ سال و ۹ ماه بر ایران فرمانروایی کرد.
در طول این مدت او ۱۵۸ بار ازدواج کرد و بدین ترتیب صاحب ۲۶۰ فرزند و پدر بزرگ ۷۸۶ نوه شد. او رکورد دار زاد و ولد در تاریخ تمام حاکمان جهان است.

مشابه

  • تعداد همسران فتحعلی شاه
  • فتحعلی شاه چندتا زن داشت
  • تعداد ازدواج فتحعلی شاه
  • فتحلی شاه قاجار چند بار ازدواج کرد
  • فتحعلی شاه و همسرانش
  • فتحعلی شاه اولین ازدواج
  • تعداد زنان‌ فتعلیشاه
  • تعداد زنانفتعلیشاه
  • تعداد زنان فتحعلی شاه
  • همسر فتحعلی شاه
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.