تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ضرب‌المثل های کشور های مختلف با موضوع زن

در سرتاسر دنیا زنان و ازدواج سوژه های برای داستان ، طنز و ضرب‌المثل‌های متعددی هستند و این موضوع فقط مربوط به کشور ما نمی باشد، در اینجا نگاهی داریم به چند ضرب المثل درباره زنان از کشور‌های مختلف جهان:

 

ایرلندیها

سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند: جوانان و پیران و میان سالان .

آرژانتینیها

زن بد و زن خوب هر دو به شلاق احتیاج دارند.

افریقائیها

زن زیبا، خواهر مردان بسیارى است .

پوشش زن به قیمت آرامش دل شوهر است .

هر قدر با زن صمیمى باشى قلبت را به او وامگذار.

زن حکم اسب را دارد، کسى که او را مى راند صاحب اوست .

آنچه را شیطان در سال مى کند، پیر زنى در یکروز انجام مى دهد.

اطاعت از زنان ، رفتن به دوزخ است .

زن حکم پتو را دارد اگر به خود بپیچى ناراحتت مى کند و اگر دورش بیندازى سرما مى خورى.

زن بى حجب و حیا آش بى نمک است .

آلبانیها

زن را به دروغ و سگ را با استخوان راضى کن .

زنى که مى خواند، شوهر مى خواهد.

آلمانیها

آنجا که زن حکومت دارد، شیطان سر پیشخدمت است .

کسى که زن ثروتمند بگیرد، آزادى خود را فروخته است .

وقتى زنى مى میرد، یک فتنه از دنیا کم مى شود.

مرد پیرى که زن جوان بگیرد، مرگ به قهقهه مى افتد.

کارى که شیطان از عهده برنیاید، زن انجام مى دهد.

مراقبت از یک جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از یک زن .

بین (( بله )) و (( نه )) زن یک سوزن هم جا نمى گیرد.

شیطان ده ساعت وقت لازم دارد تا یک مرد را گول بزند ولى زن یک ساعت ده مرد را اغفال مى کند.

زنى که کسى همراه ندارد، همراه همه است .

گریه زن ، دزدانه خندیدن است .

زن بدون مرد، باغ بدون دیوار است .

زن ، زیبایى را بر فضیلت ترجیح مى دهد.

 

بومیهاى آمریکا

زن و زمین منشا جنگند.

زن زیبا، زحمت زیبا.

دهان زن تعطیل بردار نیست .

 

اسپانیولیها

خوشبختى یا بدبختى مرد زن اوست .

از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مکن .

زن کسى را که دوست دارد تحقیر مى کند و کسى را که از او بدش مى آید مى ستاید.

 

استونیها

گیسوى زن دراز است و عقلش گرد.

زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخور.

از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر.

اگر مى خواهى همه دنیا از مطلبى با خبر شوند، به زن بگو.

زن را چون بطرى محکم نگهدار.

دختران که همه خوبند پس زنان بد از کجا مى آیند؟

زن زیبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جیب است .

زن در پائیز عاقلتر از مرد در بهار است .

زن هیچگاه از زن تمجید نمى کند.

آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .

اعراب

بدنامى زن زایل شدنى نیست .

زن کچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.

زن باید با مردى که او را دوست دارد، ازدواج کند، نه با مردى که طرف عشق اوست .

 

انگلیسیها

زن شرى است مورد نیاز.

زن اسلحه یى بجز زبان ندارد.

زن زشت درد دل است و زن زیبا دردسر.

زن در ۱۰ سالگى فرشته ، در ۱۵ سالگى طاهره ، در چهل سالگى ابلیس و بعد از آن عفریته است .

کسى که زن را دوست ندارد پستان خوک را مکیده است .

زن به رویت مى خندد و گلویت را مى برد.

به زن بگو زیبایى تا از خوشى دیوانه اش کنى .

زنى که بزک مى کند تابلوى (( به اجاره داده مى شود )) را نصب مى کند.

زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقیق باشد، نسبت به خانه و زندگى بى قید است .

اگر زن به اندازه خوبیش کوچک مى بود، سراپایش با یک پوست نخود پوشیده مى شد.

نصیحت زن چیز مهمى نیست ، ولى کسى که آنرا نپذیرد دیوانه است .

فکر زن و باد زمستانى اغلب متغیرند.

دختر عفیف اگر پایش شکسته باشد، بهتر است تا براى تفریح از خانه دور ماند.

ایتالیائیها

خنده زن زیبا، گریه کیف پول آقاست .

زن در کنار پنجره ، مانند انگور در معبر آویزان است .

 

ایرانیان

زن بلاست ولى هیچ خانه اى بى بلا نباشد.

اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟

زن و اژدها هر دو در خاک به

خداى زن مرد است .

زن یکى ، خدا یکى .

 

منبع: بیتوته

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.