تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

رشوه در زمان قاجار به چه عنوان بوده؟

گرفتن و یا دادن رشوه از دیرباز بوده و البته کار ناشایسته ای عنوان می شده اما در کتب تاریخ آمده که در زمان قاجار رشوه نام دیگری داشته.

رسوم نام دیگر رشوه در دوره قاجار بوده.

در زمان قاجار رشوه خواری اسم دیگر داشت. به جای رشوه رسوم می گفتند و پرداخت رسوم امری مرسوم شده بود. میرزا حبیب الله شاعر که خود نیز از صاحب لقبان بود و « بدیع السلطنه » لقب داشت، شعری در این باره دارد:رشوه در زمان قاجار.

 

زنهار از فراق تو زنهار، ای رسوم
کردی تو روز روشن ما تار، ای رسوم
ایدون خوشا به حالت مستوفیان که باز
دارند با تو جمله سر و کار، ای رسوم
گویند روزی ناصرالدین شاه به مستوفی الممالک می گوید: این رسوم چیست؟
جناب آقا به خونسردی جواب میدهد: یک چیز است به اسامی مختلف: در حضور مبارک، تقدیمی است، نزد علما حق الجعاله، در بازار حق العمل.

به مستوفی ها که میرسد، اسمش رسوم است…

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.