تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اولین تمدن های دنیا چه نام داشتند؟

۱- تمدن میان رودان (Mesopotamian Civilization)
۲- تمدن دره سند (Indus Valley Civilization)

۳- تمدن مصر باستان

۴- تمدن مایایی

۵- تمدن چینی

۶- تمدن یونان باستان

۷- تمدن پارسی

۸- تمدن رمی ها

۹- تمدن آزتک ها (The Aztecs Civilization)

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.