تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

چه کسی برای اولین بار عدد پی (π) را تا ۱۶ رقم اعشار محاسبه کرد؟

غیاث‌الدین جمشید کاشانی برای اولین بار عدد پی تا شانزده رقم اعشار را محاسبه کرد، به نحوی که تا صدوپنجاه سال بعد کسی نتوانست آن را گسترش دهد

۲π=۶٫۲۸۳۱۸۵۳۰۷۱۷۹۵۸۶۵

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.