تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ضامن کیست؟ ضمانت چیست؟

معمولا منظور ما از به کار بردن لفظ ضمانت، «عقد ضمان» است. ماده ۶۴۸ قانون مدنی آن را به این صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارتند از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد».

بعد از واقع شدن این عقد رخ می دهد این است که مدیون از دینی که برعهده دارد، رها می شود و ضامن تعهد می کند که آن را بپردازد. «ضمان» عقد است و طلبکار و ضامن دو طرف این عقد هستند.

بنابراین در انعقاد این عقد، مدیون اصلی نقشی ایفا نمی کند هر چند بعد از اینکه قرارداد فوق منعقد شد چون با منافع مدیون اصلی گره می خورد، پای وی نیز وسط کشیده می شود. ضمان، یک عقد تبعی است.

بنابراین تا طلبی وجود نداشته باشد، به طور قطع عقد ضمانی هم منعقد نخواهد شد.

هدف اصلی به وجود آمدن این عقد سودجویی و معامله نیست، بلکه هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره گشایی از کار او است.

این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی هم در احکام آن اثر دارد.

به همین دلیل است که اگر ضامن اطلاع دقیقی از مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند نداشته باشد باز هم این قرارداد صحیح است، بنابراین ممکن است شخصی از درمانده ای ناشناس ضمانت کند.

ضمانت از وام گیرنده، بر خلاف آنچه پیش از این به عنوان اثر معمول عقد ضمان گفتیم، منجر به برائت وام گیرنده نمی شود و ضامن را تبدیل به مدیون اصلی نمی کند بلکه ضامن التزام خود را به تأدیه دین مدیون، مشروطه به عدم تأدیه مدیون اصلی می کند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.