دبیر انجمن علمی داروسازان کشور گفت: نحوه مصرف دارو در کشور و توجه به مصرف به موقع دارو در سودهی داروخانه‌ها و میزان مصرف صحیح دارو رابطه مستقیمی دارد.

دکتر واقفی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: هم اکنون ۸ هزار و ۹۸۵داروخانه در کشور ما مشغول به کارند که حدود ۱۲ هزار و ۷۵۰ داروساز کشور در این شاخه اشتغال دارند و بار اصلی را در اثرگذاری بر سیستم سلامت کشور بر عهده دارند.
وی گفت: این شاخه از حرفه داروسازی منتقل کننده ماحصل پروتکل درمان به بیمار و عامل اصلی تبلیغ و ترویج و ارتقاء یا تنزل منزلت و شأن دارو درمانی در کشور است.
واقفی تصریح کرد: هم اکنون فروش سالانه داروهای خارجی، ۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ۷۶۷ هزار ریال و واردات دارو ۳ میلیارد ۶۷۴ میلیون و ۷۲۳ هزار ریال است.
دبیر انجمن علمی داروسازان کشور ادامه داد: در کل کشور معادل ۲ میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۶۶۶ هزار ریال نسخه صادر می شود که بهای میانگین فروش هر نسخه ۲۲ هزار و ۳۰۹ ریال می باشد که بر حسب وجود انواع داروهای داخلی و خارجی، نسخه‌ها متفاوت است.
همچنین دکتر مژدهی عضو شورای عالی داروخانه‌ها به خبرنگار ما گفت: برای داروخانه‌ها طبق محل و شرایط کاری از قبیل روزانه یا شبانه بیمارستانی، نوع و میزان داروهای قابل عرضه و میزان فروش متفاوت است.
وی تصریح کرد: افزایش مصرف دارو و مصرف داروی بدون تجویز پزشک، تأثیر چشمگیری در سلامت و کیفیت زندگی مردم دارد که هم اکنون بهترین رویکرد موجود می‌تواند منطقی شدن قیمت داروها باشد.
دکتر مژدهی تأکید کرد: پیروی نکردن از پروتکل‌های درمانی صحیح و افزونی مصرف دارو بدون نظر پزشک، معضلی برای سلامت زندگی مردم و اقتصاد جامعه دارویی بوده، ضمن اینکه نحوه تأثیر کاهش سود دهی داروخانه‌ها و کاهش سیستم انگیزش داروساز و داروخانه دار در رشد بی رویه مصرف دارو تأثیر مستقیم دارد.